DE BEHANDELINGSWIJZE.


  Afbeeldingsresultaat voor bloem foto's zonder auteursrechten

De inhoud van de behandelingswijze is voor ieder individu verschillend en wordt daarom afgestemd op de persoonlijke behoefte en vraagstelling.

 

Voor de ouders van een kind met ADHD

  

 • De behandeling zou kunnen bestaan uit het verkrijgen van meer kennis over ADHD en om het kind met ADHD beter te leren begrijpen.
 • Opvoedkundig advies voor het kind met ADHD.
 • Hoe leer je onderscheid te maken tussen mijn kind met ADHD en andere gezinsleden?
 • Acceptatie ADHD.

Gesprek over de rol van de ouder/verzorger in de opvoeding van het kind met ADHD. Ouders hebben er baat bij wanneer zij hun kind met ADHD  begrijpen zodat de ouders een situatie kunnen creëren waarin hun kind, met ADHD, op hun steun kan rekenen en zij oplossingen kunnen bieden in de problematiek waarin het kind met ADHD zich in bevind. 

Sommige ouders voelen zich schuldig wanneer zij geen grip op het gedrag van hun kind hebben of dat zij hun kind met ADHD met medicatie beter verdragen dan wanneer het kind geen ADHD medicatie gebruikt. 

 

Volwassenen met ADHD:

 

De ene volwassene weet dat het ADHD heeft. De ander komt er (pas) achter wanneer bij het eigen kind ADHD is vastgesteld en de ouder zichzelf herkend in de gedragskenmerken.

 

De begeleiding voor volwassenen is anders dan voor kinderen. Een volwassene kan soms grote gevolgen hebben moeten doorstaan welke (achteraf) door ADHD zijn veroorzaakt. Sommige zijn aan hun lot over gelaten en zijn als kind niet beschermd. Daarbij hebben deze volwassenen als kind vaak geleefd in een omgeving waarin zij het nooit goed deden, en er veel geruzie, negativiteit en verdriet was omtrent de teleurstellingen die de ander uitte omtrent deze volwassene met ADHD.

Dit kan veel weerslag hebben tijdens de opvoeding van de eigen kinderen, of in een relatie met partner, collega's, vriendschappen. Deze volwassene bouwt een muur om zich heen, kunnen faalangstig zijn, woedeaanvallen lijken uit het niets te ontstaan of staan niet in verhouding met het incident. Soms met verbale agressie. ADHD Praktijk Hart van Brabant laat je inzien waarom je je zo voelt en waar dit gedrag vandaan komt. Wanneer je de oorzaak weet is het erg goed te doen om hiermee aan de slag te gaan. Daarbij krijgen deze mensen eindelijk erkenning en wordt hun gedrag serieus genomen. Deze mensen gaan inzien dat juist de buitenwereld heeft gehandeld uit onbegrip met alle gevolgen van dien.

 

Ik beschrijf dit even omdat veel ouders en volwassenen denken dat zij langdurig aan een behandeling vastzitten. Dit is dus bij ADHD praktijk Hart van Brabant zeker niet het geval door een nieuwe eigen ontwikkelde efficiënte werkwijze.

  

KINDEREN MET AD(H)D

 

Afbeeldingsresultaat voor kinderen foto's zonder auteursrechten

 

Kinderen willen graag leren begrijpen dat er een ander gedrag wordt verwacht dan hoe zij zich werkelijk voelen.

 

 • Extra kennis: waarom heb ik ADHD en een ander kind niet?
 • Hoe leer ik omgaan met ADHD?
 • Hoe kan ik me leren aanpassen aan de schoolregels?
 • Waarom is plannen en organiseren zo moeilijk voor een kind met ADHD?
 • Hoe leer ik omgaan met teleurstelling en onrecht?
 • Wanneer de medicatie is uitgewerkt komt de ADHD in versterkte  mate terug. Ik leer het kind hiermee omgaan.
 • Acceptatie en bewustwording van diagnose ADHD.

 

Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn is het mogelijk om kinderen in groepsverband met elkaar te laten praten over ADHD. Het zorgt ervoor dat het kind zich niet alleen voelt staan (samen staan we sterk).

 

Tijdens deze gesprekken bespreken we de huidige problematiek. Er wordt gekeken of we samen tot een oplossing kunnen komen. Kinderen met ADHD krijgen veel te maken met onrecht. Het is fijn om met elkaar hierover te praten.

Je mag er aan meedoen wanneer je wil. De frequentie van deze bijeenkomsten zijn afhankelijk van de aanmeldingen.

Bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur. 

 

Tarief van de ADHD begeleiding/ coaching/therapie

 

Wanneer bij het kind ADD of ADHD gediagnosticeerd is bij KIZOOM word mijn behandeling geheel vergoed door de gemeente. De behandelingswijze wordt bepaald door een professioneel team in samenspraak met de ouders. Wanneer de hulpvraag specifiek is voor ADHD wordt je door mij behandeld. Ik kan een onderdeel zijn van het begeleidingstraject. 

 

Wanneer de diagnose niet is gesteld bij KIZOOM en/of je bent volwassen dan wordt het consult helaas niet vergoed. De begeleiding en de frequenties van de consulten worden op grond van je wens bepaald.  

  

 • Vrijblijvend intakegesprek ( telefonisch):                        €0,00
 • Eerste gesprek 1,5  uur:                                                        €85,00

 

Opvolgende gesprekken:

 • Kind gesprek gedurende 1 uur:                                          €65,00
 • Gesprek volwassenen 1,5 uur:                                            €85,00  
   
   

 Veel kinderen die bij mij onder behandeling zijn geweest boeken na 3 gesprekken  enorme vooruitgang. Omdat niet alleen het kind maar ook de ouders worden betrokken bij het proces wordt er van beide kanten aan gewerkt waardoor er in een zeer korte periode thuis meer rust komt. De ouders geef ik nieuwe inzichten wat nieuwe mogelijkheden biedt in de omgang van hun kind met ADHD. Het kind staat er dus niet alleen in: ook de ouders worden actief betrokken in dit proces. Mijn ervaring is dat ouders niet afhankelijk willen zijn maar dat zij zelf willen leren omgaan met hun kind en zijn/haar ADHD. De adviezen die ik geef liggen binnen handbereik en zijn voor iedereen toepasbaar.

 

Het is dus niet zo dat je een jaar lang bij mij langs moet komen. Het is natuurlijk afhankelijk van de problematiek en in hoeverre het kind het oppakt maar het resultaat die wordt bereikt in een zeer korte periode staat zeker in verhouding met de kosten.

 

Omdat bij veel kinderen met ADHD faalangst voorkomt is dit vaak een onderdeel van de behandeling. Faalangst kan bij de één een beetje aanwezig zijn en bij de ander in grote mate. Dit kan invloed hebben op de frequentie en aantal behandelingen/ gesprekken.

 

Tijdens de behandeling van een kind vindt ook altijd een consult plaats voor de ouders. Wanneer de consulten alleen met het kind gevoerd worden, worden de ouders via email op de hoogte gehouden van de voortgang. Tevens krijgen de ouders via email nieuwe adviezen passende bij de voortgang van hun kind. In ongeveer 5 á 6 consulten zijn de meeste kinderen al behoorlijk op de rit en kunnen zij zonder mij verder. Het komt voor dat een kind hierna nog een keertje langskomt wanneer het even niet lekker gaat. Dit kan bijvoorbeeld na een half jaar zijn. Dan kan een gesprek alweer voldoende zijn.

 

 

 

ONDERWIJS EN COLLEGE

 

Over de problematiek, waar de leerkrachten tegenaan lopen met betrekking tot hun leerlingen met ADHD,  kan ik advies geven door middel van het geven van college.

 

Ik geef kennis over de oorzaak van ADHD en vertel waarom kinderen met ADHD ander gedrag vertonen dan hun medeleerlingen zonder ADHD.

 

Ik onderscheid me t.o.v. andere ADHD voorlichters omdat ik door middel van visualisatie de leerkracht inzicht geef in de oorzaak van het gedrag van de leerling met ADHD.

De leerkracht kan zich hierdoor inleven in het kind met ADHD. Hierdoor voelt het kind met ADHD dat het serieus genomen wordt en kunnen er passende oplossingen gecrieëerd worden. Het contact tussen de leerkracht en de leerling verbetert. Een goede relatie tussen de leerkracht en leerling is belangrijk om het kind met ADHD te stimuleren zich aan te passen aan de verwachtingen.

Problemen kunnen nu op een effectieve manier worden opgelost i.p.v. deze chronisch in stand te houden.

Daarbij is het erg belangrijk dat er één en dezelfde richtlijn gehanteerd wordt m.b.t de omgang met leerlingen met ADHD.

 

Door deze voorlichting kunnen protocollen worden aangepast en ben ik bereid hiervoor vrijblijvend advies te geven.