Mijn naam is Hannelore Camps. Ik heb drie kinderen in de leeftijd van 19,23 en 25 jaar.  

 

 

Het idee om een ADHD praktijk te gaan starten is ontstaan vanuit mijn werk als ADHD verpleegkundige/deskundige in het ADHD centrum van het ETZ te Tilburg en door de ervaring die ik zelf ondervond toen bij één van mijn kinderen ADHD werd gediagnosticeerd.

 

Wanneer de diagnose van ADHD gesteld is lijkt het vanzelfsprekend dat je als ouder en/- of verzorger, om kan gaan met ADHD. Maar dat is zeker niet altijd het geval. Het roept bij sommigen juist veel vragen op.

 • Over het aanleren van goed gedrag.
 • De opvoeding.
 • Hoe kan ik ervoor waken dat mijn andere kinderen niet te weinig aandacht krijgen doordat het kind met ADHD veel aandacht opeist.
 • Machteloosheid.
 • Wie kan mijn kind helpen om met ADHD om te gaan?
 • Hoe leer ik omgaan met de negatieve kritiek die mensen uiten over mijn kind met ADHD?
 • Hoe komt het dat ik mijn kind geen manieren aangeleerd krijg?
 • Hoe ga ik met mijn kind en zijn ADHD wanneer ik het idee heb dat ik zelf ook ADHD heb?

Ik ben naar aanleiding van de oorzaak van ADHD gaan uitzoeken hoe het komt dat kinderen met ADHD specifieke gedragskenmerken laten zien. 

Dit heeft geresulteerd in een gedragsomschrijving die geheel is terug te leiden naar de oorzaak van ADHD.

 

Vanuit deze weg ben ik gaan zoeken naar een oplossend gericht systeem waarbij vele mensen doelbewust ADHD eigen kunnen maken. Dit betreft de persoon met ADHD of de begeleiders/opvoeders van het kind met ADHD.

Mijn concepten zijn gebaseerd vanuit het interesse gebied: oorzaak en gedrag. Ik ben een psychoanalyticus. 

Een Psychoanalyticus is een neutrale luisteraar, die de cliënt met adviezen en inzichten verder op weg helpt in zijn reis door het onbewuste en daarbij de relatie met de cliënt in de gaten houdt. Het einddoel van de therapie is een verandering in het gevoelsleven van de cliënt, een vernieuwd begrip over het onbewuste, waardoor de cliënt zonder de hulp van de Psychoanalyticus zelf evenwicht kan vinden in het leven. Het werk van een Psychoanalyticus kan hiermee het leven van mensen ingrijpend veranderen.

 

 

HET SUCCES.

 

 • Kinderen kunnen zichzelf handhaven wanneer de medicatie is uitgewerkt. Zij hebben geleerd hoe ze met de consequenties van ADHD om kunnen gaan. Sommige kinderen hebben hierdoor alleen voor school de medicatie nog nodig maar thuis en op vakantie niet meer. 
 • Kinderen die geen medicatie willen of kunnen verdragen leren omgaan met hun AD(H)D.
 • Ouders passen de opvoeding aan waardoor verwachtingen behaald kunnen worden. Er ontstaat thuis meer rust en minder stress. Het kind hoort er weer bij en wordt niet meer gezien als een buitenstaander.
 • Ouders voelen zich gesterkt omdat zij  grip krijgen op hun kind.  Er ontstaat ruimte om het kind met AD(H)D te kunnen beschermen en steunen tijdens de ontwikkeling. (Een kind met AD(H)D wordt meestal opgevoed tussen hoop en proberen). 
 • Leerkrachten passen hun regels aan en weten het kind te stimuleren om een doel te bereiken.
 • Leraren werken met een AD(H)D protocol waardoor ieder kind met AD(H)D op dezelfde wijze wordt benaderd. 
 • Mensen krijgen een totaal andere visie op AD(H)D en merken uiteindelijk dat het persoon met AD(H)D hun ogen doet openen omdat zij een zeer specifieke kijk op de wereld hebben en hun medemens.
 • Voor (jong)volwassenen die er later achter zijn gekomen dat zij AD(H)D hebben is het een eyeopener. Veel onbeantwoorde vragen kunnen worden opgelost.
 • Tevens biedt het mogelijkheden om de periode voor de diagnose van AD(H)D te verwerken.

 

Tijdens het eerste gesprek zal ik je deze theorie meegeven. Dit is voor mij altijd een mooi moment omdat iedere ADHD-er er zich in herkend. Sommigen zeggen: "hoe weet jij dit allemaal?" "Heeft mama dit aan je verteld?" Sommigen zitten te stralen omdat zij de positieve kenmerken bij zichzelf herkennen. Ouders zijn verheugd dat iemand positief verteld over de kenmerken van ADHD die zij ook herkennen bij hun kind. 

 Na het eerste gesprek weten we vooral wat je niet meer wilt en welk doel je wel wil gaan bereiken.

 

EEN NIEUWE START WORDT GEMAAKT.

 

Hoeveel gesprekken iemand nodig heeft is niet te zeggen. De één kan na 4 gesprekken al goed vooruit, de ander vindt het prettig om iedere 2 weken langs te komen. Bij kinderen tot 18 jaar wordt er gewerkt vanuit een arrangement. Een arrangement kan uiteen lopen van 10 tot 20 consulten. Afhankelijk van de zorgvraag. Wanneer het arrangement wordt afgesloten, wil het niet zeggen dat het kind nooit meer hulp nodig zou hebben.  De pubertijd kan zomaar de ADHD doen opladen waardoor het kind nog enkele keren nodig heeft om pubertijd in combinatie met ADHD te leren beheersen.  

De kosten worden niet vergoed wanneer je volwassen bent en wanneer je geen contact hebt met Kizoom. Cliënten ervaren dat de kosten in verhouding staan met de resultaten die in korte tijd worden geboekt.  

De gemeente vergoedt de therapie van je kind wanneer het kind bij Kizoom gediagnosticeerd is en daar de begeleiding krijgt. Voordat je hiervoor in aanmerking komt krijg je een gesprek om te kijken of de zorgvraag gegrond is voor deze aanvraag.

 

Hoe kom je aan een arrangement? En hoe kom je dan bij ADHD Praktijk Hart van Brabant terecht? 

Wanneer er zorgen zijn om je kind met ADHD wegens gedragsproblemen en je hulp nodig hebt in de vorm van coaching of het stellen van een diagnose ( onderzoek), ga je eerst naar je huisarts. Als de huisarts akkoord gaat krijg je een verwijzing. Geef aan dat je naar Kizoom wilt wanneer je door mij wil worden begeleid. De gemeente kan je namelijk ook naar andere instanties verwijzen. Bijv. GGZ enz. Dus geef duidelijk aan waar je je kind wil laten onderzoeken/ begeleiden.  Met deze verwijzing ga je naar de gemeente. Wanneer deze verwijzing door de gemeente wordt goedgekeurd wordt er een aanvraag gedaan bij Kizoom. ( hieronder valt mijn ADHD praktijk). Wanneer de aanvraag binnen is en wordt goed gekeurd, wordt er een beschikking afgegeven. De beschikking bepaald hoe groot het arrangement moet worden. ( dit is per situatie verschillend) Wanneer er een intake gesprek is geweest bij Kizoom worden de afspraken ingepland bij mij.  

 

De kinderen die bij mij onder begeleiding zijn hebben veelal niet het gevoel "in therapie"  te zijn. Het is juist fijn om over ADHD te praten en te bemerken dat de oplossingen zo dichtbij liggen.  

De gesprekken worden als fijn, gezellig en informatief ervaren. Vooral door de duidelijke voorbeelden en visualisaties die ik gebruik wordt het gedrag van ADHD heel logisch en begrijpelijk.

 

(Jong) volwassenen ervaren de begeleiding vaak als eyeopener. Eindelijk iemand die in dezelfde taal praat. Het krijgen van begrip en de verklaring van het ADHD gedrag geeft een positief effect. Vanuit de persoonlijke hulpvraag wordt er geadviseerd vanuit de oorzaak van het gedrag. 

 

Deze site bevat allerlei informatie over ADHD, medicatie, de behandelingswijze en met name de visie die ik heb over ADHD.

 

Voor leerkrachten kan deze site nieuwe informatie bevatten die een zinvolle aanvulling kan zijn op het huidige ADHD protocol. Ik verzorg tevens colleges op bijvoorbeeld studiedagen.

 

Zou je n.a.v. de informatie van mijn praktijk een afspraak willen maken voor een vrijblijvend intake gesprek of wil je extra informatie? Klik dan op het kopje: "contact" van deze site.