WORKSHOP AD(H)D OPVOEDINGSADVIEZEN

VOOR WIE IS DE WORKSHOP BESTEMD?

 

Ouders / verzorgers van een kind met AD(H)D lopen vaak vast in de opvoeding van hun kind.

De dilemma's waar veel ouders mee te kampen hebben is: dat corrigeren van ongewenst gedrag niet helpt, ook niet wanneer het kind straf krijgt. Het kind met AD(H)D heeft veel begeleiding nodig tijdens het opstaan, naar bed gaan, het maken van zijn huiswerk. Kortom bij alles waarbij je zou denken dat het kind het zelfstandig zou moeten kunnen.

Kinderen met AD(H)D doen alleen de leuke dingen. Wanneer het lastig wordt, laten zij het over aan anderen. Dit vragen ze niet beleefd, nee het kind gaat veel negatieve aandacht vragen, zodat de ander er genoeg van heeft en het overneemt.

Het kan ook zijn dat de ouder het op voorhand al overneemt om gezeur te voorkomen. ( Het kind wordt dus beloont voor iets wat het niet gedaan heeft en zal dit gedrag freqent gebruiken om dit voor elkaar te krijgen) Dit heeft gevolgen op de ontwikkeling van het kind. Het gaat achter lopen in planning en organiseren.

Een kind met AD(H)D kan veel boosheid voelen. Naar mate het kind ouder wordt neemt de boosheid steeds grotere vormen aan. Ouders kunnen hierdoor wanhopig worden en de boosheid overnemen met als gevolg dat het kind steeds meer last krijgt van zijn AD(H)D.

 

 

 

WAT KAN JE VERWACHTEN?

 

ADHD Praktijk Goirle verzorgd een workshop voor max. 10 personen. Deze workshop bestaat uit 2 avonden.

Tijdens de eerste avond wordt er uitleg gegeven omtrent de oorzaak van het AD(H)D gedrag en worden zorgen en problemen met elkaar besproken. Je krijgt de kans je bezorgdheid over je kind met AD(H)D met elkaar te delen en daarbij vrijuit te kunnen praten met mensen die in hetzelfde schuitje zitten als jij. Er worden opvoedingsadviezen gegeven met daarbij de uitleg waarom deze adviezen juist specifiek goed kunnen werken bij een kind met AD(H)D op groeiend in onze hectische wereld.

 

Tijdens de tweede avond wordt geëvalueerd of de opvoedingsadviezen goed gewerkt hebben. Daarbij kunnen ervaringen uitgewisselt worden. Dingen die minder goed gingen worden extra onder de loep genomen om te ontdekken waar het nu mis ging en hoe we de situatie kunnen verbeteren met vernieuwde aanpassingen.

 

De workshop wordt op een avond gegeven en duurt 2 tot 2,5 uur

Er wordt gezorgd voor een drankje en versnapering

Tussen de workshops in zitten 2 tot 3 weken om de opvoedingsadviezen thuis toe te passen en te wennen aan een andere manier van opvoeden.

De workshop wordt onderscheiden in kinderen met AD(H)D op de basisschool en kinderen met AD(H)D op de middelbare school. Het is aan te raden de workshop te kiezen die bij de leeftijd van je kind past. Het kind met AD(H)D op de middelbare school loopt tegen andere problemen aan dan het kind op de basisschool.

 

DOEL VAN DE WORKSHOP.

 • Meer kennis verkrijgen over het gedrag van je kind met AD(H)D.
 • Je leert je kind beter begrijpen.
 • Wanneer je kind het gevoel heeft dat je het begrijpt krijgt je kind meer zelfvertrouwen en groeit zijn eigenwaarde.
 • Als ouders voel je dat je weer invloed hebt op de opvoeding van je kind.
 • Je voelt je steviger in je schoenen staan.
 • Minder bezorgdheid over de toekomst van je kind.
 • Meer asservititeit naar de mensen die je bekritiseren en denken te weten wat AD(H)D betekent.
 • Meer betrokkenheid bij het proces waarin je kind met AD(H)D verkeert.
 • Wanneer het kind geen ADHD medicatie gebruikt, weet je ook om te gaan met je kind.
 • Minder stress .
 • Verbeterde relatie tussen je partner, je kind met AD(H)D en andere kinderen in het gezin die geen ADHD hebben.
   
  HOE KUN JE JE OPGEVEN?
   
  Op bepaalde scholen hangen flyers. Dan wordt een workshop gegeven met ouders van 1 specifieke school.
  Je kunt ook zelf een groepje bijelkaar verzamelen. Wanneer je een groep hebt van minimaal 6 personen en maximaal 10 personen, kun je via het mailadres: adhdpraktijkgoirle@ziggo.nl contact opnemen en kunnen we 2 data's bepreken die jullie uitkomt. De avonden kunnen alleen door de weeks gepland worden.
   
  Bij uitzondering wordt de workshop ook weleens op zaterdagavond gegeven wanneer de groep door de weeks niet kan.  
   
   
  WAT KOST DEZE WORKSHOP BESTAANDE UIT TWEE AVONDEN?
   
  De workshop kost €80,00 per persoon. Voor een echtpaar betaal je €120,00
  Het bedrag dient contant betaald te worden.
  Wanneer iemand een factuur wenst kan ik deze op verzoek verstrekken.
   
  JE STAAT NIET ALLEEN!!