Ondersteuning voor basis/ en middelbaar onderwijs.

 

Ik heb, tijdens mijn loopbaan vele kinderen gezien met ADHD.

Ik vond het opmerkelijk dat de vragenlijsten, die de ouders moeten invullen tijdens het proces om een diagnose te kunnen stellen, veelal negatief uitgedrukt worden. Het is voornamelijk gericht op afwijkend gedrag. Wanneer het kind aan vele criteria voldoet wordt de diagnose gesteld.

Met het stellen van de diagnose ben je er nog niet want  hoe ga je om met deze problematiek. Ouders weten zich soms geen raad. De leerkracht van het kind soms ook niet. tussen Het kind wordt opgevoed tussen hoop en proberen.

Het kind met AD(H)D voelt hierdoor vele teleurstellingen en bemerkt dat de volwassenen onzeker worden wanneer het kind niet te motiveren is te doen wat de ander van het kind verwacht.

Ik ben me gaan verdiepen in de oorzaak van het specifieke AD(H)D gedrag.

Door vele observaties, vragen stellen en luisteren. Hieruit is een concept ontstaan die zo doeltreffend blijkt te werken dat ik hierin verder ben gegaan. Middels heb ik een goed lopende praktijk en verzorg ik met veel enthousiasme vele voorlichtingen. 

 

Op scholen  heb ik kinderen en leerkrachten geobserveerd. Hieruit kwam naar voren dat wat geadviseerd wordt tijdens opleidingen: hoe om te gaan met een kind met ADHD,  niet altijd werkzaam blijkt te zijn. Hierdoor ontstaan frustraties bij de leerkracht maar ook bij het kind met ADHD. Leerkrachten hebben tegenwoordig kinderen in de klas die van alles met zich meedragen. De ouder verwacht van deze leerkracht dat het hun kind begrijpt en dat de leerkracht kant en klare aanpassingen heeft voor dit kind. Dit is een zware druk die op de schouders rust van de leerkracht. Te hoge verwachtingen, steeds meer eisen die worden gesteld aan het onderwijs.

Dus..... adviezen ( gericht op AD(H)D) die echt werken, lijken mij een welkome aanwinst voor het onderwijs.

 

Mijn voorlichting is niet alleen gericht op het geven van adviezen maar  ook gericht op de oorzaak van het gedrag van een kind met ADHD. Ik ben van mening wanneer je de oorzaak van het gedrag begrijpt, je in staat bent gericht de problemen op te lossen.

Ik laat je kijken in het hoofd van een kind met ADHD en leg, aan de hand van een powerpoint en visualisatie uit, waarom een kind met ADHD specifieke gedragskenmerken vertoont.

Na deze voorlichting heb je een andere kijk op AD(H)D. Het geeft je de mogelijkheid anders te denken. Je bent in staat oplossingen te bedenken die werkelijk werken omdat je het AD(H)D gedrag beter begrijpt. Je voelt je zelfverzekerder omdat je weet dat er tal van methodieken zijn het kind te motiveren. Het is  aan jou zelf uit te vinden welk methode het best bij jou en het kind past. 

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.

  • Oorzaak van ADHD
  • Verschil tussen ADD en ADHD
  • Co morbiditeit: Bijkomende aandoeningen die in combinatie met ADHD meer voorkomen.
  • Fabels
  • ADHD : het specifieke gedrag.
  • Hoe om te gaan met dit gedrag in de klas.
  • Medicatie.
  • Voeding.
  • Er wordt ruim de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. ( tenminste als ik hier voldoende tijd voor krijg)

 

Bij het "kopje Gastenboek" kun je ervaringen lezen.

Je mag me altijd bellen voor extra informatie. Ik kan ook op de school langskomen en samen kijken waar de problemen liggen om samen te bespreken hoe ik mijn voorlichting hierop kan aanpassen.

 

Tarief voorlichting: zijn afhankelijk van de grootte van de groep, de instelling en de tijd die ervoor staat.

Gemiddeld kost een voorlichting €300,00  en reiskosten.