AD(H)D medicatie

 

 

ADHD medicatie blijft een onderwerp waar vele mensen  uiteenlopend over denken.

 

 Het oordeel

De één beweert dat het kind veel baat heeft bij ADHD medicatie. De ander vindt het troep en zelfs drugs. Somminge beweren dat ADHD een "modeverschijnsel "is en zijn van mening dat voorgeschreven medicatie vaak overbodig is. Anderen beweren dat het drukke gedrag aan de opvoeding ligt en de ouders het kind gewoonweg niet aankunnen.

 

Dit zijn behoorlijke uitspraken waar ouders van een kind met ADHD mee geconfronteerd worden.Omdat er zoveel negatieve publiciteit is omtrent het gebruik van ADHD medicatie is het voor ouders van een kind met ADHD erg moeilijk in te schatten wie er nu gelijk heeft.

 

Komt AD(H)D vaker voor dan vroeger?

 De bevolking is toegenomen, dus ook de frequentie van kinderen met ADHD.

 

ADHD valt veel meer op in onze westerse wereld omdat deze wereld voor ADHD-ers  ADHD onvriendelijk is. Mensen met AD(H)D functioneren het best wanneer zij goed in hun vel zitten en de omgeving positief gestemd is. Het behalen van een doel: huiswerk maken, proefwerk wordt een probleem wanneer dit niet het geval is. De westerse wereld is op dit moment niet zo gëïnteresseerd in hoe wij ons voelen, als we maar doen wat er van ons gevraagd wordt! Dus zeer prestatie gericht.

Laat dat nu net erg lastig zijn voor mensen met AD(H)D! Doordat zij vaak overroeld worden door allerlei gevoelens, piekergedachtes. Zij kunnen het best functioneren wanneer zij zich prettig voelen en de omgeving hun met respect behandeld. Dus wanneer er naar ze geluisterd wordt. Daar hebben wij steeds minder tijd voor. Geen gebabbel, maar hup aan de slag!

Er wordt steeds meer van ons verwacht, we moeten voldoen aan de vele eisen die gesteld worden: mobieltjes,I-Pad , levensstijl, materialen. We worden steeds meer gecontroleerd omdat fouten steeds minder gemaakt mogen worden. ( maar wat leren wij onze kinderen? Je moet fouten maken! anders leer je niks! Waar komt nu toch die stijgende lijn van faalangst vandaan? )Alles wordt onder een loep gelegd. Dat is voor alle mensen het geval, echter voor een AD(H)D er kunnen al die extra's te veel worden bij de bestaande hectiek in het hoofd.

 

Vrienden, Samen, Vriendschap

 

In de loop der jaren is er is minder rust , structuur en regelmaat ontstaan omdat de meeste ouders tegenwoordig beide werken, 1 op de 3 gezinnen leeft met een 1 ouder gezin door veelal een scheiding of te vroeg overlijden van een ouder door ziekte of ongeluk. Hierdoor wordt ons Nederlandje volgebouwd met huizen. Nieuwbouwwijken rijzen de grond uit als een maisveld. Er is dus steeds minder speelruimte. Wij passen ons hierop aan. Maar voor een kind met ADHD is het opgroeien in dit milieu niet zo vanzelfsprekend zoals wij zouden denken.

 

 AD(H)D medicatie? bij wie wel?

 

  • Bij kinderen die zelf last ervaren van ADHD problematiek
  • Bij onstabiele thuis situatie waarbij de ouders ( tijdelijk) niet in staat zijn het drukke kind te verdragen.

  • Wanneer het kind, ondanks alle inspanningen van zichzelf en zijn omgeving er niet in slaagt aan de verwachtingen te voldoen.

  • Wanneer het kind somber gestemd is omdat het zich anders voelt dan andere kinderen en zich hierdoor steeds minder kan motiveren zich te concentreren op de studie en zich steeds meer afzondert. ( let op dit kan ook een kind zijn die zijn somberheid wegdrukt door overdreven opstandig, druk gedrag.

  •  Wanneer het zich steeds meer terug trekt

  •  Wanneer faalangst toeneemt.
  • Pubertijd.

  • Wanneer extreme boze buien steeds meer toenemen, met name thuis.

  • Wanneer het niet meer naar school wil.

  • wanneer het extra dyslectie training krijgt en al concentratieproblemen heeft op school.

  • Tijdens het maken van huiswerk

  • Wanneer het kind allerlei uitdagingen aan gaat die volgens de wet verboden zijn.

  • Wanneer het kind een gedrag laat zien dat het niet meer gevoelig is voor advies, regels van anderen. Onhandelbaar gedrag.

  • Wanneer een kind in een negatieve spiraal zit zowel op school als thuis is medicatie aan te raden om de druk van de ketel te halen en het kind succes te laten beleven

  • Wanneer het kind hulp van anderen nodig blijft houden, terwijl het in staat zou moeten zijn om het zelfstandig te doen. ( negatieve aandacht vragen) Ouders zijn soms in staat zich zodanig in te zetten dat zij het schooldiploma van hun kind aan het behalen zijn. Wanneer de ouder dit niet zou doen, zal het kind de opleiding niet halen.

 

 Verslavingen die veel voorkomen bij AD(H)D zonder medicatie en-/ of  bij het ontbreken van een stabiele leefomgeving:

 

  • rookverslaving: joint
  • harddrugs
  • alcoholverslaving
  • sex verslaving
  • gokverslaving 

 

Al deze middelen zorgen ervoor dat het dopamine gehalte toeneemt met als gevolg dat de persoon met ADHD rustiger wordt in zijn hoofd. De problemen kunnen even opzij worden gezet. Het krijgt even de kans om dingen op een rij te zetten. De persoon met ADHD zal steeds meer nodig hebben om dit gevoel te bereiken. Niet wetende dat de problemen hierdoor alleen maar groter worden.

 

 Ik draag geen verantwoordelijkheid over de huidige medicatie die uw kind gebruikt. Mocht u daar vragen over hebben , verwijs ik u naar diegene die de medicatie heeft voorgeschreven. Ik kan u wel adviseren. 

 

 Wanneer is medicatie overbodig bij een kind met AD(H)D?
 

 

  • Wanneer het kind zelf geen last ondervindt van zijn ADHD.
  • Wanneer het kind goed in zijn vel zit.

  • Wanneer het kind in staat is om steeds zelfstandiger te worden.

  • Wanneer de ouders van het kind weten om te gaan met ADHD. Of zich bekwaam maken om hun kind met ADHD steeds beter te leren begrijpen.

  • Wanneer de leefomgeving van het kind positief gestemd is.

  • Wanneer het kind, ondanks concentratieproblemen, toch goede cijfers haalt.

  • Wanneer de leerkracht een methodiek heeft  om het kind op een manier te benaderen dat het kind zich op zijn gemak voelt ondanks de drukte in zijn hoofd.

  • Wanneer de ouders niet achter medicatie staan.

  • Wanneer het kind nog een andere aandoening heeft , waarbij ADHD medicatie niet gegeven mag worden.

 

 Het is absoluut niet zo dat ieder kind met ADHD medicatie nodig heeft: het allerbelangrijkste is: Doe, waar u en uw kind, zich goed bij voelt.

  

 Heeft uw kind last van zijn AD(H)D? Zijn er zodanig problemen dat er hulp nodig is. Zo ja:  laat je adviseren, lees erover en kijk welke methode het beste bij je past. Als u zich laat overhalen om medicatie te gebruiken en u staat er niet achter, zal u zien dat uw kind onzeker blijft en bijwerkingen gaat krijgen. Uw kind voelt namelijk uw angst en onzekerheid feilloos aan. Wanneer u  als ouder achter de behandelmethode staat waar u voor gekozen hebt, zal het kind zich gemakkelijker vertrouwd voelen omdat u dan zelf ook effectief betrokken bent en zoekt naar mogelijkheden. Neem er de tijd voor. Laat je niet beïnvloeden door je omgeving. Je kind is anders dan andere kinderen. vergelijk het dus niet met moeders die je, goedbedoeld, adviseren maar zelf geen kind hebben met AD(H)D.

 

 Wanneer een kind met een hoog IQ AD(H)D heeft, kan het met verminderde concentratie toch goede cijfers halen. Het kan mogelijk een hinderlijk ADHD gedrag vertonen, maar als de cijfers goed zijn, wordt er minder snel aan de bel getrokken. Aan de ene kant is dit positief, aan de andere kant wordt de diagnose dan pas later gesteld: vaak pas in de derde van de middelbare school. Dan hebben deze kinderen al veel moeten incasseren. Met de pubertijd erbij kan het plots een moeilijk pakket worden. Wanneer de diagnose laat wordt gesteld ( na 15e levensjaar) is soms een intensievere begeleiding nodig. Heeft een kind  een lager IQ wordt de diagnose AD(H)D sneller gesteld omdat het sneller opvalt dat deze kinderen overvraagt worden. Wanneer de diagnose vroeg wordt gesteld, krijgt het kind al op jonge leeftijd extra aandacht en lopen zij minder vast in de pubertijd. 

 

 ADHD medicatie zie ik als een tijdelijk hulpmiddel. Wanneer een kind ondanks alle inzet van zichzelf, ouders en leerkracht toch druk blijft en zich steeds minder happy voelt, kan medicatie het extra hulpmiddel zijn om je kind rust te geven.