DE DOELGROEP.

 Kersenbloesem, Bloem, Plantaardige

 

 • Kinderen waarbij ADHD of ADD gediagnosticeerd is.
 • Kinderen met AD(H)D die baat hebben bij medicatie om de concentratie te vergroten.
 • Kinderen met de diagnose AD(H)D onafhankelijk van ADHD medicatie.
 • Kinderen die AD(H)D eigen willen leren maken.
 • Kinderen met "normale"ADHD. Niet belast met problemen zoals drugsverslaving, depressie of uit de hand lopende gedragsproblematiek.
 • Kinderen met faalangst zonder AD(H)D.
 • Ouders/ verzorgers en andere gezinsleden  om hun kind of broer/zus beter te leren begrijpen en de opvoeding op het kind met AD(H)D aan te passen.
 • Voorlichting voor leerkrachten op basis, middelbaar en speciaal onderwijs.
 • Kinderen op basis en middelbaar onderwijs die baat hebben om in groepsverband te praten over AD(H)D. Tevens bied ik oplossingen aan om het kind met AD(H)D op een andere wijze te leren aanpassen aan de schooleisen die van het kind met AD(H)D verwacht worden.
 • Jongvolwassenen in studietijd waarbij op latere leeftijd AD(H)D is vastgesteld.
 • Ouders die n.a.v. de diagnose van hun kind de kenmerken van AD(H)D ook bij zichzelf herkennen.
 • Ouder(s)/ verzorger met AD(H)D die problemen ondervinden met de opvoeding van hun eigen kind(eren) met AD(H(D.

 

AD(H)D kan gesteld worden wanneer andere oorzaken voor het AD(H)D gedrag zijn uitgesloten. AD(H)D wordt gediagnosticeerd door speciale centra voor gedragsproblematiek, de huisarts en kinderarts. 

Mijn praktijk is er niet op gericht een diagnose te mogen stellen.